• Kategorie
  • Szukaj
  • Pasty termoprzewodzące

Wiele osób chcąc zapewnić bezpieczną pracę swoich zestawów komputerowych musi stosować produkty znane jako pasty termoprzewodzące. Czym jednak one są, za co odpowiadają i z czego są wykonane. Zaczynając od początku, jest masa umieszczana pomiędzy chłodzonym elementem (na przykład IHS procesora) a przekaźnikiem ciepła — w laptopach najczęściej pod postacią miedzianej rurki. W zależności od potrzeb można stosować produkty oparte o różne materiały, a co za ty, idzie, zapewniające zróżnicowane przewodnictwo cieplne.

Z czego są wykonywane pasty termoprzewodzące?

Najczęściej spotykane składniki to przede wszystkim silikon, metale oraz ceramika. Spotkać można również takie oparte o syntetyczne diamenty. Jedno jest jednak pewno — warto używać jakiejkolwiek pasty, aby zwiększyć efektywność układu chłodzenia. Nie należy jednak stosować past termoprzewodzących zawierających drobinki srebra w przypadkach, gdzie istnieje możliwość dostania się jej na płytkę drukowaną. Wtedy ryzykować będziemy wystąpieniem zwarcia i uszkodzeniem sprzętu.

Dlaczego stosuje się pasty termoprzewodzące?

Podstawowym powodem, dla którego one powstały i są powszechnie stosowane, jest specyfika konstrukcji układu chłodzenia. Przewodnik ciepła jest dociskany do elementu chłodzonego, jednak nigdy nie będzie możliwe całkowite wypełnienie szczelin obecnych między nimi. Ich obecność wpływa negatywnie na efektywność, dlatego też konieczne stało się znalezienie sposobu na ich wypełnienie. Są nim właśnie wspomniane wyżej pasty termoprzewodzące. Ze względu na swoją plastyczność są w stanie całkowicie zapełnić każde mikrowgłębienie, zwiększając tym samym końcową wydajność układu chłodzenia. Skutkiem tego jest obniżenie temperatury pracy całej jednostki. Jeżeli chcecie maksymalnej wydajności, a przy tym jesteście doświadczonymi użytkownikami, najlepszym wyborem będą produkty oparte o ciekły metal. Ich stosowanie wymaga jednak zachowania szczególnej ostrożności.